Hình ảnh lưu niệm Khoảnh khắc kỷ niệm Team Kuzi Media thực hiện quay TVC Report TEAM BUILDING tại Nha Trang

Một vài hình ảnh lưu niệm Khoảnh khắc kỷ niệm Team Kuzi Media thực hiện quay TVC Report TEAM BUILDING tại Nha Trang ?
Mọi người cần thực hiện phóng sự cưới / livestream / tvc / quay phim sự kiện / video training / talkshow / sản phẩm / giới thiệu / ..v.v.. thì nhớ đến Kuzi nha ?
? Contact: 0907246145 – 0906993646
? Email: info@kuzimedia.com