Khoảnh khắc team Kuzi thực hiện LIVESTREAM HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 6 đầu cầu

Lưu ít khoảnh khắc ae team Kuzi thực hiện LIVESTREAM HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 6 đầu cầu 🥰🥰 (Kuzi thực hiện đầu cầu Nha Trang 😁)
Kuzi – Online conference – Media – Photo
Mọi người cần thực hiện phóng sự cưới / livestream / tvc / quay phim sự kiện / video training / talkshow / sản phẩm / giới thiệu / ..v.v.. thì nhớ đến Kuzi nha 🥰
👉 Contact: 0936136814
👉 Email: info@kuzimedia.com