Kuzi Media thực hiện thu âm, ghi hình, quay phim đêm nhạc Thanh Âm Một Mình tại Gogi Coffee Cam Ranh.

Khoảnh khắc Team Kuzi Media thực hiện thu âm, ghi hình, quay phim đêm nhạc Thanh Âm Một Mình tại Gogi Coffee Cam Ranh.
Mọi người cần thực hiện phóng sự cưới / livestream / tvc / quay phim sự kiện / video training / talkshow / sản phẩm / giới thiệu / ..v.v.. thì nhớ đến Kuzi nha 🥰
👉 Contact: 0936136814
👉 Email: info@kuzimedia.com