a
KUZI - Media & more

Quy trình làm việc

01
a

Gặp gỡ, lấy yêu cầu từ khách hàng

Trước khi bắt đầu dự án, chúng tôi và khách hàng sẽ gặp gỡ, trao đổi để có những thông tin chung và chuẩn nhất. Các yêu cầu của khách hàng được KUZI tiếp nhận và tư vấn phương án tối ưu cho từng sản phẩm.

02

Lên bản thảo & kế hoạch thực hiện

Sau khi tiếp nhận các thông tin và tư vấn cho khách hàng. KUZI sẽ tiến hành lên bản thảo và các kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn, từng yêu cầu và gửi khách hàng theo dõi đảm bảo tiến độ.

03
a

thực hiện dự án

Sau khi đã hoàn thiện việc tư vấn, lấy thông tin và kế hoạch. KUZI sẽ cùng khách hàng tiến hành thực hiện dự án đã tiếp nhận và cùng nhau trao đổi thông tin để sản phẩm được tốt nhất.

04
a

tối ưu và hoàn thiện

KUZI sẽ hoàn thiện các phiên bản DEMO gửi đến quý khách hàng và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng. Hoàn thiện và bàn giao sản phẩm đến quý khách. Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và chọn KUZI.